Szótő
Képző
Jel
Rag
ige
főnév
melléknév
számnév
igeképző
főnév-
képző
melléknév-
képző
számnév-
képző
múlt idő jele
jövő idő jele
feltételes mód jele
felszólító mód jele
többes szám jel
főnév
birtokos személyjel
birtokjel
birtoktöbbesítő jel
középfok jele
felsőfok jele
többes szám jel
melléknév
E/1. igei személyrag
E/2. igei személyrag
E/3. igei személyrag
T/1. igei személyrag
T/2. igei személyrag
T/3. igei személyrag
tárgyrag
főnév határozórag
birtokos jelző
ragja
melléknév határozórag